Disclaimer

Daar waar wij veel zorg en aandacht besteden aan de samenstelling en juistheid van de inhoud van onze publicaties, is de mogelijkheid aanwezig dat bepaalde informatie (mettertijd) is verouderd of niet (meer) volledig correct is. Divestyle Travel aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de schade die eventueel zou voort kunnen vloeien uit het gebruik van informatie of gegevens uit de door ons geproduceerde website, brochures, flyers, advertenties en andere publicaties. Wij kunnen dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard en de inhoud daarvan.

Ook aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de eventueel ontstane schade van welke aard dan ook, die is ontstaan door inhoud van derde op onze website(s). Wij behouden ons dan ook het recht voor om zonder opgaaf van reden of aankondiging de aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen. Divestyle Travel kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor besluiten door reizigers op basis van de door ons verstrekte informatie, indien de betreffende informatie daar niet voor is bedoeld of op een onberedeneerde wijze wordt gebruikt.

Wij bieden geen garantie betreffende de veiligheid van de website, noch kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor de schade die, direct of indirect, het gevolg is van het tijdelijk niet beschikbaar zijn van onze website.

Deze website bevat links naar andere websites en/of bronnen die niet door ons worden gestuurd of in ons beheer zijn. Hiervoor dragen wij dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook. Deze disclaimer en onze privacy verklaring hebben dan ook geen betrekking op deze andere websites en/of bronnen en is uitsluitend beperkt tot deze opzichzelfstaande website. Wij adviseren dan ook met klem de betreffende Privacy bepaling en disclaimer van andere websites en/of bronnen aandachtig door te nemen alvorens u aldaar uw persoonsgegevens verstrekt.

Laatst bijgewerkt: Oktober 2021