Copyright

Alle rechten behoren toe aan Divestyle Travel, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van diegenen die hier rechthebbenden in zijn. Mocht u ondanks onze zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan materiaal op onze website, breng ons hier dan zo spoedig mogelijk van op de hoogte via info@divestyletravel.com.

Geen van de uitingen of weergaven van Divestyle Travel mag zonder hier van ons op voorhand verkregen schriftelijke toestemming openbaar gemaakt of vermenigvuldigd worden, hieronder vallen onder anderen het reproduceren in digitale, elektronische, optische of andere vorm of het reproduceren (I) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (II) voor eigen oefening, studie of gebruik dat niet strikt voor privé is of (III) voor het overnemen in enig dag-, nieuws-, weekblad of tijdschrift (in enigerlei digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.

Laatst bijgewerkt: Oktober 2021